ĐẦU TƯ HÀNG HÓA QUỐC TẾ

Đầu tư hàng hóa phái sinh được cấp phép triển khai bởi Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Giúp các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận từ sự giao dịch hàng hóa;
Giúp doanh nghiệp có thể tối giảm và tránh rủi ro;
Giúp người nông dân chủ động được giá bán sản phẩm với giá cao và định được mức lợi nhuận sẽ có được trong tương lai.

Hướng dẫn đầu tư

VỀ CHÚNG TÔI

MXL – LÀ THÀNH VIÊN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ VIỆT NAM

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) là đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung cấp quốc gia duy nhất hiện nay tại Việt Nam.

Không chỉ là một đơn vị tổ chức thị trường giao dịch tập trung chuyên nghiệp, MXL còn là một doanh nghiệp với triết lý kinh doanh vì cộng đồng, luôn chú trọng cung cấp dịch vụ ưu việt nhất dành cho các thành viên tham gia vào thi trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam.

Xem thêm

BÁO CHÍ

GIẤY CHỨNG NHẬN

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

Các dòng sản phẩm giao dịch đều là sản phẩm thế mạnh và có nhu cầu đầu tư lớn tại thị trường Việt Nam

NÔNG SẢN

NĂNG LƯỢNG

KIM LOẠI

NHIÊN LIỆU

Đăng ký mở tài khoản